Ratusz prezentuje pierwszy raport z budowy ośrodka zdrowia

Urząd Miejski wprowadził nowe elementy w informowaniu mieszkańców Gminy Siechnice o postępach prac na dwóch ważnych budowach: szkoły podstawowej oraz ośrodka zdrowia w Siechnicach.
źródło: UM Siechnice

Po prezentacji raportów (zwanych także przez urzędników burmistrza komunikatami) dotyczących budowy nowego budynku szkoły podstawowej w Siechnicach, przyszedł czas na raportowanie postępów prac na nie mniej ważnej inwestycji: budowie nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach.

W przeciwieństwie do pierwszej inwestycji, raport z budowy ośrodka zdrowia zbiegł się z rozpoczęciem prac budowlanych. Ich głównym wykonawcą jest firma Erbud Operations sp. z o.o.

Jak czytamy w komunikacie, bezpośrednio po przekazaniu plac budowy głównemu wykonawcy, przestawione zostało ogrodzenie dla potrzeb rozpoczęcia wykonywania zabezpieczenia pionowych ścian wykopu. Przy udziale podwykonawcy – firmy Keller – zaprojektowano zabezpieczenie pionowych ścian wykopu w technologii ściany przeciw-filtracyjnej. Przeprojektowanie sposobu umocnienia wykopu oraz izolacji garażu podziemnego nastąpiło z inicjatywy wykonawcy w celu jeszcze lepszej ochrony sąsiedniej zabudowy w trakcie robót budowlanych oraz późniejszej eksploatacji budynku. Aby wdrożyć zaproponowane rozwiązania potrzebne było dokonanie istotnych ustaleń pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w tę inwestycję m.in. projektantami oraz nadzorem inwestorskim. Następnie główny wykonawca rozpoczął roboty ziemne polegające na ściągnięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz przygotował drogę technologiczną oraz powierzchnię platformy roboczej dla potrzeb rozpoczęcia wykonywania za pomocą specjalistycznego ciężkiego sprzętu ściany przeciw-filtracyjnej.

W nadchodzącym miesiącu wykonana zostanie ściana przeciw-filtracyjna jako zabezpieczenie pionowych ścian głębokiego wykopu. Rozpoczęte zostaną roboty ziemne, których celem jest wykonanie wykopu pod posadowienie płyty fundamentowej. Po wykonaniu robót ziemnych do miąższości około +0,6mb od poziomu posadowienia płyty fundamentowej główny wykonawca rozpocznie wykonanie odwiertów pionowych wraz z montażem pionowych i poziomych odcinków instalacji dolnego źródła ciepła.

Prezentację kolejnego komunikatu o postępach prac na budowie budynku ośrodka zdrowia urzędnicy zapowiedzieli na przełom czerwca i lipca.

Źródło: UM Siechnice

>