Gdzie będzie przystanek “Iwiny”? Stanowisko gminy

Wobec rozlicznych wątpliwości dotyczących lokalizacji przystanku kolejowego "Iwiny" prezentujemy stanowisko urzędu miejskiego w Siechnicach w tej sprawie.
źródło: UM Siechnice

Realizacja łącznika do przystanku kolejowego Iwiny (zaznaczonego na mapie żółtą linią) w obecnej lokalizacji jest uzasadniona usytuowaniem peronów przystanku kolejowego przez PKP PLK. Jednak wiele pytań i wątpliwości zgłaszają mieszkańcy gminy co do lokalizacji samego przystanku.
W 2016 roku wspólnie ustalono (PKP PLK, Gmina Wrocław i Gmina Siechnice) po przeanalizowaniu własności gruntów obu gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc pod uwagę koszty wykupów i odszkodowań, że najwłaściwszą lokalizacją łącznika – dojazdu do nowego przystanku będzie ul. Ignacego Jana Paderewskiego (na rysunku zaznaczona kolorem żółtym). Droga ta pierwotnie polna, była już własnością gminy Siechnice, natomiast w wyniku podziału na podstawie mpzp z 2003 r. gmina stała się właścicielem gruntów przeznaczonych na jej poszerzenie. Tym samym stała się naturalnym przedłużeniem ul. Igora Strawińskiego (zaznaczona przerywaną linią czerwoną). W międzyczasie w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono część prywatnych gruntów rolnych pod miejsca postojowe, które następnie w procedurze ZRID Gmina Siechnice przejęła na własność.

W chwili obecnej ulica Strawińskiego (położona na terenie Wrocławia) jest zrealizowana w niewielkim zakresie jednak docelowo, jako ulica lokalna pozwoli na bezpośrednie połączenie przystanku z ulicą Buforową. Zgodnie z obowiązującym mpzp jej szerokość w liniach rozgraniczających to od 12 do 16 m, natomiast ul. Antonia Vivaldiego (nie zrealizowana docelowo na całym jej przebiegu) od 12 do 13m. Jak wynika z powyższego rysunku z uwagi na parametry i lokalizację ul. Strawińskiego dojazd do przystanku został ustalony we właściwym miejscu również z punktu widzenia docelowego znaczenia ulicy Strawińskiego (w porównaniu do ul. Vivaldiego) w układzie ulic Wrocławia (Osiedla Jagodno i jej powiązania z ul. Buforową).

Dla mieszkańców gminy Siechnice docelowo dojazd do przystanku kolejowego odbywać się będzie aktualnie projektowaną, szeroką ulicą Franza Petera Schuberta (kolor fioletowy), która zostanie zrealizowana do końca 2023 roku przy współfinansowaniu dewelopera (zgodnie z umową drogową zawartą z gminą Siechnice) realizującego osiedla w miejscowości Iwiny. W granicach projektowanego pasa drogowego ulicy Franza Petera Schuberta znajdą się między innymi chodnik, ścieżka rowerowa od ulicy Kościuszki w Iwinach do ulicy Antonia Vivaldiego we Wrocławiu (kolor fioletowy).

Docelowo z przystankiem Iwiny „stara” część Iwin uzyska połączenie ulicą Polną (kolor turkusowy). Pierwsze etapy docelowej ulicy powstaną w 2021 i 2022 roku a połączenie ich z przystankiem w kolejnych 7 – 9 latach.

źródło UM SIechnice

>