Rusza rozbudowa szkoły podstawowej w Radwanicach

7 lipca przekazano wykonawcy teren budowy dla rozbudowy szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej w systemie „pod klucz”.
źródło: UM Siechnice

W ramach inwestycji powstaje nowy budynek szkoły w technologii modułowej składający się z 16 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, przestrzeni rekreacyjnej, szatni, świetlicy, jadalni, kuchni z zapleczem oraz węzłem sanitarnym.

W rozbudowanej części szkoły będzie mogło uczyć się ponad 400 dzieci. Zgodnie z harmonogramem nowy budynek powinien zostać ukończony w maju 2022 roku. Koszt inwestycji wykonywanej przez firmę Climatic Sp. z o.o. Sp.k. z Reguł wyniesie 16.870.000 zł brutto.

Zakres prac budowlanych obejmie m.in.:

 • budowę nowego trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego na działce nr 671,
 • budowę parterowego łącznika pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem dydaktycznym a istniejącym budynkiem sali gimnastycznej z zapleczem sportowym,
 • zagospodarowanie terenu w strefie pomiędzy nowoprojektowanym i istniejącym budynkiem, tj. niewymiarowe boisko wielofunkcyjne oraz utwardzony dziedziniec – dojście do projektowanego łącznika,
 • rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego i części nawierzchni utwardzonych, w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową,
 • rozbiórkę wiaty śmietnikowej,
 • częściowy demontaż ogrodzenia, ławek, stojaków rowerowych i oświetlenia, w zakresie kolidującym z planowaną rozbudową,
 • wycinkę drzew kolidujących z rozbudową,
 • roboty ziemne związane z całym budynkiem, chodnikami oraz przebudową i rozbudową sieci infrastruktury technicznej,
 • rozbiórkę części ścian działowych i fragmentu ściany wejściowej do budynku sali gimnastycznej,
 • korektę geometrii dojazdu do zaplecza żywieniowego oraz parkingu na działkach nr 664/2 i 659/1,
 • wykonanie nowych chodników i utwardzonych placów,
 • wykonanie niewymiarowego boiska wielofunkcyjnego,
 • uzupełnienie układu zieleni niskiej i średniowysokiej,
 • wykonanie elementów małej architektury: stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci,
 • wykonanie ogrodzenia działki 671.

źródło: UM Siechnice

>