Po latach wirtualnych dyskusji pierwsze konsultacje skateparku

Na zaproszenie burmistrza Siechnic w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym budowy skateparku wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Na spotkanie w ratuszu przybyły nie tylko osoby dorosłe, ale co szczególnie ważne również dzieci i młodzież.
opracowanie własne

Na początku poniedziałkowego spotkania Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Siechnicach przedstawił krótką prezentację, w której pokazano przykładowe realizacje skateparków i pumptracków w innych miastach. Porównano też koszty jakie poniosły te samorządy, ze środkami jakie są zapisane na ten cel w planach finansowych gminy Siechnice (tj. 100 tys zł na wykonanie projektu, 500 tys zł na prace budowlane). Uczestnicy spotkania zgodzili się, że przy rosnących cenach wykonawstwa i materiałów budowlanych posiadane środki na dzień dzisiejszy mogą okazać się niewystarczające

Przedstawiona została też propozycja działki gminnej, która mogłaby być wykorzystana do budowy nowej infrastruktury sportowej. Jest to działka sąsiadująca z parkingiem przy zbiorniku Błękitna Laguna. Działka o powierzchni blisko 1,5 hektara jest przeznaczona w całości pod inwestycje sportowo-rekreacyjne. Jej niewątpliwą zaletą jest oddalenie od zabudowań mieszkalnych, co w przypadku generowania hałasu przez użytkowników skateparku, w innej lokalizacji (np. bliżej domów wielorodzinnych) mogłoby stanowić duży problem. W spotkaniu brali udział mieszkańcy kilku miejscowości tworzących gminę Siechnice i wszyscy wyrazili opinię, że taka lokalizacja dla skateparku jest najwłaściwsza.

Spotkanie konsultacyjne było niezwykle ciekawe. Podczas dyskusji pojawiło się wiele pomysłów i inicjatyw. Co warte podkreślenia, uczestnicy zgłaszali chęć jak największej swojej partycypacji, nie tylko w fazie koncepcyjno-projektowej, ale też w zakresie wykonawstwa części pomysłów (jak np. wykonanie ziemnego toru dla rowerów). W toku dyskusji wyłoniło się kilku liderów, którzy z racji swojego doświadczenia i reprezentowanych „grup interesów” (m.in. rolkarze, deskorolkowcy, rowerzyści), na prośbę Burmistrza Siechnic, zadeklarowali swój udział w kolejnych spotkaniach. Wśród nich znaleźli się też przedstawiciele młodzieży. Po wypracowaniu przez nich propozycji kolejnych etapów zagospodarowywania wspomnianej działki, przeprowadzone będą pogłębione konsultacje z udziałem wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Urząd Miejski postara się też dotrzeć z tymi informacjami do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Na końcu spotkania, Burmistrz Milan Ušák dziękując wszystkim osobom, w tym Radnym Rady Miejskiej, za udział w spotkaniu podkreślił, że dyskusja, która miała miejsce była bardzo owocna i przeszła najśmielsze oczekiwania. Będziemy wspólnie dalej pracować nad projektem budowy gminnego skateparku.

Więcej z SiechniceInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *