Podsumowanie 2020 roku w Gminie

Gdzie znajduje się garaż blaszany będący własnością gminy, ilu ludzi zatrzymano na naszych ulicach pod wpływem narkotyków, czy frekwencja na zajęciach z ceramiki. Ratusz prezentuje Raport o Stanie Gminy Siechnice.
źródło: UM Siechnice / opracowanie własne

Burmistrz zaprezentował Raport o Stanie Gminy za 2020 rok. Do dokument, który został opracowany i zaprezentowany po raz trzeci. Ustawowy wymóg jego opracowywania został kilka lat temu nałożony na samorządy gmin, powiatów i województw.

Lektura raportu – w zależności od jakości jego przygotowania – dostarczyć może szczegółowych informacji o wszelkich działaniach urzędu, podległych jednostek oraz spółek z udziałem samorządu.

Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej urzędu, raport o stanie Gminy Siechnice za rok 2020 jest dokumentem przedkładanym Radzie Miejskiej oraz prezentowanym Mieszkańcom Gminy Siechnice, którzy na mocy ustawy o samorządzie gminnym mogą jednoosobowo zabierać głos w debacie przeprowadzanej nad Raportem, po złożeniu do Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 50 osób.

Wersję papierową Raportu Mieszkańcy Gminy mogą przeglądać w Biurze Rady Miejskiej w Siechnicach (Urząd Miejski w Siechnicach, piętro III, pokój Nr 309) z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

  • interesanci przebywający w budynku Urzędu muszą zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia;
  • interesanci muszą zachowywać dystans społeczny i korzystać ze środków do dezynfekcji rąk;
  • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych interesant może zostać poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym;
  • w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko 1 interesant;
  • zaleca się wcześniejsze umówienie wizyt w Urzędzie na nr tel. 71 786 09 01 lub 71 786 09 17.

Mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w debacie nad Raportem z prawem zabierania głosu, zapraszam do składania swoich zgłoszeń do Przewodniczącego Rady Miejskiej za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej, najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2021 roku. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Udział w debacie nad Raportem z prawem zabierania głosu podczas sesji Rady Miejskiej może nastąpić przy uwzględnieniu następujących zasad bezpieczeństwa:

  • należy zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia, zachowywać dystans społeczny i korzystać ze środków do dezynfekcji rąk;
  • debata odbędzie się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams; w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych interesant może zostać poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym;
  • mieszkańcom będzie udzielony głos według kolejności otrzymanych zgłoszeń.

Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w dyskusji na sesji Rady Miejskiej zobowiązana jest do dnia 23 czerwca 2021 r. zgłosić swój udział na adres: radamiejska@umsiechnice.pl przesyłając skan wypełnionego zgłoszenia udziału w debacie oraz skan listy mieszkańców popierających udział w debacie. W zgłoszeniu należy podać adres e-mailowy, na który w dniu sesji zostanie wysłane zaproszenie do udziału w posiedzeniu poprzez aplikację Teams.

Z całością Raportu można zapoznać się tutaj.

Więcej z SiechniceInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *